Termeni si Conditii

Termeni și Condiții

Campania „Salvați biserica din Săliștea Veche!

Acceptarea condițiilor

Prin orice fel de accesare a conținutului site-ului salisteaveche.com ce reglementează Campania „Salvați biserica din Săliștea Veche! sunteți ținuți să respectați termenii de mai jos.

Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

Pagina web este administrata de PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN CLUJ I cu sediul în Cluj Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 10, Cluj-Napoca, având CIF 5360957.

 Principii generale

Scopul prezentei pagini web este de strângere de fonduri în vederea atingerii obiectivelor POR Cluj 1 –finalizarea restaurării/reconstituirii bisericii de lemn, monument istoric din Săliștea Veche, chiar și în contextul actual dificil determinat de răspândirea epidemiei de Coronovaris SARS-CoV-2.

Donațiile obținute sunt destinate susținerii campaniei demarate de Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 în vederea finalizării proiectului început în 2019, „Salvați biserica din Săliștea Veche!”, când prin organizarea unui spectacol folcloric caritabil, am reușit să adunăm 75% din suma de care avem nevoie. Prin această platformă proiectul continuă cu strângerea a încă 50000 lei necesari pentru finalizarea lucrărilor.

Neangajarea răspunderii

Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 nu poate fi făcut răspunzător în nici o măsura, pentru nici o dăună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate de POR Cluj 1 cu privire la Campania „Salvați biserica din Săliștea Veche!

Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 nu poate fi tras la răspundere pentru materialele prezente pe site, acestea sunt prezentate în scop informativ, nu în scop comercial.

Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 nu este responsabil în nici o măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu.

Termeni și condiții de acces

Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul POR Cluj 1, precum și orice alt material având legatura cu POR Cluj 1 și Campania „Salvați biserica din Săliștea Veche! sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1 acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile în baza Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Vizitatorului sau utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al aplicației precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea continutului, decât cu acordul expres al POR Cluj 1.

Este interzisă orice utilizare a conținutului aplicației în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții POR Cluj 1 sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

Politica de livrare a produselor

Prezentul site nu presupune achiziție sau o livrare de produse în sensul clasic. Platforma reprezintă o strângere de fonduri în vederea susținerii Campaniei pentru care a fost creat. Site-ul se adresează oricarei persoane fizice sau juridice, care îndeplinește condițiile de accesare și care dorește să contribuie, prin donații, la demersul nostru de susținere a Campaniei „Salvați biserica din Săliștea Veche!”.

Pentru a putea finaliza demersul de donare, aveți obligația să citiți în prealabil prevederile Termenilor și Conditiilor prevăzute pe site.

PRIN FINALIZAREA DE CĂTRE VIZITATOR / UTILIZATOR A DONAȚIEI, SE PRESUPUNE FAPTUL CĂ ACESTA A ACCEPTAT ÎN PREALABIL TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE SITE.

Realizarea donației 

Donația se poate face prin serviciul de plăți online urmând pașii indicați pe site sau prin transfer bancar. Donația se va realiza prin completarea pașilor indicați pe site.

Totodată donațiile pot fi făcute și prin transfer bancar, datele bancare necesare pentru transfer sunt:

IBAN: RO12BTRLRONCRT0372674702

PAY PALL: RO86BTRLEURCRT0372674701

 Politica de retragere/retur

Raportat la modalitatea de încheiere a contractului dintre părți, respectiv realizarea donației prin serviciu de plată electronică sau transfer bancar, acesta este, raportat la persoanele fizice, un contract de servicii încheiat la distanță. Contractul dintre părți se încheie la momentul confirmării plății.

Cu toate acestea raportul stabilit prin prezentii Termeni si Conditii nu intră sub incidența dreptului de retragere prevăzut de OG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, având în vedere că obiectul contractului constă în furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material. Raportul generat de realizarea unei donații este în fapt un contract cu executare dintr-o dată. Persoana care donează acceptă în mod expres că serviciile ce fac obiectul platformei sunt prestate în întregime confirmării plății, persoana fizică declarând în mod expres că a pierdut dreptul de a se retrage din contract.

Cu toate acestea, în conditiile în care există o anulare a tranzacției, autorizarea cardului folosit pentru plată poate fi anulată. Rambursarea sumei achitate va fi realizată fără întârzieri nejustificate și, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care a fost anulată comanda. Este posibil ca banca persoanei fizice să nu recunoască sumele anulate care derivă de la procesatorul nostru de plăți, astfel că autorizarea inițială poate să rămână în contul dumneavoastră bancar până la expirarea acesteia, în funcție de politica aplicată de banca persoanei fizice. Pentru detalii suplimentare trebuie contactată banca dvs..

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date POR Cluj 1 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință. POR Cluj 1 în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de a ne susține în Campania derulată prin realizarea de donații, respectiv numele, prenumele, contul bancar,  banca dvs și suma achitată.

Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către POR Cluj 1, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

În cazul plății prin transfer bancar, stocăm de la dvs. doar numele și prenumele, contul bancar, suma și banca plătitoare.

În cazul în care solicitați și aveți nevoie de documente fiscale de plată, solicităm și prelucrăm de la dvs., în plus, datele necesare emiterii facturii fiscale respectiv: nume, prenume, adresa de domiciliu.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a realiza și finaliza procesul de donație. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. POR Cluj 1 nu va putea finaliza procesul de donație.

Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa evidențele contabile impuse de legislația în vigoare.

În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile de contabilitate și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul  de prescripție.

Datele personale necesare emiterii documentelor fiscale vor fi păstrate pe o perioada de 10 ani în temeiul legii.

Datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (marketing, IT, etc.)  precum și partenerilor noștri contractuali de încredere:

  • furnizorul serviciilor de contabilitate;
  • procesatorii serviciului de plăți online.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Regulamentul 679/2016 asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

            -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

            -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor; subscrisa va comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.;

dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată;

-dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse;

dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

  Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simpla cerere adresată POR cluj 1, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email protopopiatulcluj_1@yahoo.com.

În situatia în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

            Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

            Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

            E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate.

Suspendarea accesului la site

În caz de nerespectare a condițiilor de utilizare a site-lui POR Cluj 1 poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să anuleze, să suspende sau să limiteze accesul dvs. la conținutul POR Cluj 1 sau la o parte a acestui conținut.

Legea care guvernează raportul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

Dispoziții finale și tranzitorii

Termenii și condițiile sunt disponibili în pagina de start a site-lui. Termenii și condițiile sunt aplicabile atât pentru site-ul de mobil, cât și pentru varianta desktop.

POR Cluj 1 poate modifica prezenții Termeni și Condiții (T&C) periodic. Orice actualizare sau modificare va fi notificată vizitatorilor și/sau utilizatorilor prin avertisment vizibil pe site, versiunea modificată fiind aplicabilă oricărui vizitator/utilizator de la momentul afișării.

În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către vizitator sau membru, în scris, către POR Cluj 1.

 

Vă mulțumim,

Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1